Monika Novotná

Bakalářská práce

Rozklad ROE - analýza intenzity vlivu analytických ukazatelů

Decomposition of ROE - Analysis of Analytical Indicators Influence
Anotace:
Hlavní předmětem bakalářské práce je vysvětlení podstaty a účelu pyramidových rozkladů ROE, jejich konstrukce a rozbor ukazatelů působících na ukazatel rentabilit vlastního kapitálu. Tyto rozklady jsou aplikovány na podnik Iveco Czech Republic, a.s.
Abstract:
The main subject of the work is to explain nature and purpose of pyramidal analysis of ROE, its construction and analysis of analytical indicators influencing return on equity. Those pyramidal analysis are applied on Iveco Czech Republic, a.s.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Monika. Rozklad ROE - analýza intenzity vlivu analytických ukazatelů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní