Kateřina Eflerová

Bakalářská práce

Čokoláda jako zdroj významných látek pro zdraví člověka

Chocolate as a source of compounds important for human health
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou čokolády a látkama které jsou v ní obsažené. V úvodu práce je seznámení s historií a kakaovníkem, který je velmi důležitý pro samotnou výroby čokolády. Dále jsou podrobněji popsány vstupní ingredience při výrobě čokolády a výroba jako taková. Nejdůležitějšími vstupními ingrediencemi jsou kakaové máslo, cukr a kakaová hmota. Své místo v práci zaujímají také látky …více
Abstract:
This thesis deals with the production of chocolate and substance which are containing there in. In the beginning is acquaint with the history and cacao, which is very important for chocolate process. The following are described input ingredients in the production of chocolate and production as such. The most important input ingredients are cocoa butter, sugar and cocoa mass. Their Place have a substance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Eflerová, Kateřina. Čokoláda jako zdroj významných látek pro zdraví člověka. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická