Andrea Lhotová

Diplomová práce

Harmonizace práce a osobního života: pohled žen ve společnosti Mary Kay

Harmonization of work and personal life: view of women in Mary Kay
Anotace:
Diplomová práce analyzuje nahlížení jedenácti žen na životní harmonizaci ve společnosti Mary Kay, se zaměřením na detekci ovlivňujících faktorů a následné vyvození zlepšujících doporučení pro zaměstnavatele, za účelem optimalizace podpory harmonizace a s tím souvisejících přínosů pro obě strany. S využitím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů bylo zjištěno, že mezi nejvýznamněji působící faktory …více
Abstract:
Master´s thesis analyzes the view of eleven women on life harmonization in Mary Kay, focusing on the detection of influencing factors and the subsequent derivation of improvement recommendations for employers in order to optimize the support of harmonization and the related benefits for both parties. Using semi-structured in-depth interviews it has been found that the most important factors include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Emilie Franková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management