Bc. Barbora TARABOVÁ

Master's thesis

Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu

Mutagenicity screening of environmental contaminants using SOS Chromotest
Abstract:
Diplomová práce pojednává o výskytu genotoxických látek v životním prostředí a charakterizuje současné přístupy k hodnocení jejich mutagenního účinku pomocí detekčních systémů genotoxicity. Na základě publikovaných výsledků bylo zjištěno, že se v životním prostředí vyskytují jemné prachové částice, těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, včetně karcinogenních PAU a mnoho dalčích sloučenin, které mohou …more
Abstract:
This thesis deals with the occurrence of genotoxic substances in the environment and characterizes the current approaches to the evaluation of mutagenicity of these compounds using genotoxicity detection systems. Based on the published results, it was found that in the environment are present fine particles of airborne dust, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons , including carcinogenic PAHs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TARABOVÁ, Barbora. Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta