Bc. David Rozsíval

Bakalářská práce

Analýza personální práce v podniku - práce s mladými lidmi

Analysis of human resources management in a company - talent management
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání vlivů, které mohou teambuildingové programy mít na loajalitu, spokojenost, motivaci či výkonnost zaměstnanců společnosti Albi Česká republika a.s., která se specializuje na výrobu a distribuci personalizovaných dárků. V rámci teoretické části vymezuje pojmy teambuilding, design teambuildingového programu, přínosy a náklady teambuildingových programů ve vazbě …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on identification of factors, which may influence loyalty (employee turnover), satisfaction, motivation or even efficiency of employees in company Albi Česká republika a.s that specializes in production and distribution of personalized gifts. In the theoretical part, it describes concepts of teambuilding, design of teambuilding activity, benefits and expenses of teambuilding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Kateřina Půbalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta