Bc. Veronika Matějková

Diplomová práce

Adaptace rodiny na vstup dítěte do první třídy

Family adaptation to child's entering the first grade
Anotace:
Předmětem magisterské diplomové práce je popsat a analyzovat adaptaci rodiny na vstup dítěte do první třídy. Teoretická část práce vysvětluje a přibližuje pojmy související s problematikou vstupu dítěte do školy. Empirická část je zaměřena na fáze adaptačního procesu, kterým rodina při vstupu dítěte do školy prochází. Jednotlivé fáze rozkrývají aktivizaci samotného procesu, hledání kolení a konečnou …více
Abstract:
The subject of this master's thesis is to describe and analyze the family adaptation to a child’s first attendance at school. The theoretical part explains the concepts and approaches related to the issue of the child's first attendance at school. The empirical part focuses on the stages of the adaptation process, which the family passes when the child enters to the first grade. Individual stages reveal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta