Ing. Michala Štětinová

Bakalářská práce

Územně samosprávné celky v ČR a veřejná podpora

Territorially Autonomous Units in the Czech Republic and State Aid
Anotace:
Předmětem této práce je analýza připravenosti územně samosprávných celků na aplikaci pravidel veřejné podpory v rámci České republiky. V podrobnostech je řešeno pojetí veřejné podpory Evropským právem, postavení územně samosprávných celků jako příjemců a zejména poskytovatelů veřejné podpory, se zaměřením na postup v praxi v této oblasti vybranými územně samosprávnými celky.
Abstract:
The aim of this work is the ready condition analysis for territorially autonomous units (further TAU) to the application of state aid rules in the Czech Republic. There is the detalied solution of the conception of public support by Europian law, the position of TAU as adresses and especially providers of public support. Next the work is focused on practical proceeding of selected TAUs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Jordán
  • Oponent: Ing. Zbyněk Šorm, EXTERNÍ OPONENT

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní