Natálie RAUTNEROVÁ

Bakalářská práce

České aerolinie (vznik společnosti, historie a současnost)

Czech Airlines (floatation, history and present)
Abstract:
The bachelor work is engaged in presentaion the biggist air transporter ? the Czech airlines. I have picked up this theme, because I have been always interested in an air transport, I like aviation. I am also interested in air staff work and I was engaged in Czech airlines as well. I have enjoyed this work and acquired new and interesting knowledges. My work is divided into several chapters. In the …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je prezentace největšího českého leteckého přepravce ? Českých aerolinii. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě vždycky zajímala letecká přeprava, mám ráda létání. Taky mě hodně zajímá práce letištního personálu a nakonec jsem byla zaměstnána u Českých aerolinií. Tato práce mě velmi bavila a neustále jsem získávala nové a zajímavé poznatky. Moje bakalářská práce se skládá …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAUTNEROVÁ, Natálie. České aerolinie (vznik společnosti, historie a současnost). Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta