Petr MAREK

Bakalářská práce

Enterální výživa u pacientů v intenzivní péči

Enteral nutrition of pacients in intensive care
Anotace:
Enterální výživa představuje kompletní a vyváženou tekutou stravu, která obnoví plnohodnotný příjem energie a živin v optimálním poměru. Dobrý stav výživy pacienta je prvotním předpokladem plného účinku léčby onemocnění a zlepšuje prognózy na uzdravení. Jednotlivé přípravky jsou využívány v prevenci a léčbě malnutrice, akutních stavů a sepse. Některé z nich jsou vhodné pro diabetiky a hojení dekubitů …více
Abstract:
Enteral nutrition imagine complet and well-balanced fluid nutrition, which renew full-fledged allowance of energy and nutrients in optimal proportion. Good condition of patient`s nutrition is primary postulate for complete effect of medication and improve prognosis of recovery. Particular preparations are used in prevention and medication of malnourishment, akute care amd sepsis. Some of them are suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008
Zveřejnit od: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREK, Petr. Enterální výživa u pacientů v intenzivní péči. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář