Kristýna DRDLOVÁ

Bakalářská práce

Historie francouzských výpůjček v angličtině

History of French Loan-Words in English
Abstract:
The main aim of this thesis is to explore the French influence on the English language and analyze proportions of French loan-words in English. The theoretical part of this thesis focuses on the historical development of the English language from Old English to Modern English and its changes within the French influence. In the second section of the theoretical part, the thesis explains the enrichment …více
Abstract:
Hlavním účelem této práce je prozkoumat vliv francouzštiny na anglický jazyk s důrazem na francouzská přejatá slova. Teoretická část této práce se soustředí na historický vývoj anglického jazyka v období od staroangličtiny po moderní angličtinu a jeho změny v rámci francouzského vlivu na jazyk.Dále práce vysvětluje obohacování slovní zásoby s důrazem na přejímání z cizích jazyků. Praktická část předkládá …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRDLOVÁ, Kristýna. Historie francouzských výpůjček v angličtině. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta