Bc. Monika KŘEMENOVÁ

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení)

The unemployment and marginalization Romany women on the labor market (in the context of social exclusion)
Abstract:
Tato práce se zabývá fenoménem dlouhodobé nezaměstnanosti v kontextu sociálního vyloučení. Tímto problémem se zabývá z hlediska osobní zkušenosti nezaměstnaných romských žen, které žijí v jedné sociálně vyloučené lokalitě. Cílem práce bylo vysvětlit životní strategie této skupiny nezaměstnaných a jejich bariéry, které jim brání pro vstup na pracovní trh. Pro tuto práci byl použit kvalitativní výzkum …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a phenomenon of long - term unemployment in the context of social exclusion. This issue is adressed in terms of subjective experiences of unemployed Romany women living in some socialy excluded locality. The aim of this work was to explain life strategies of this group of unemployed and barriers that prevent them from entering the labor market. The work is based on qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Ladislav Toušek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘEMENOVÁ, Monika. Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení). Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2021

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Anthropology / Social and Cultural Anthropology