Monika CINAŘOVÁ

Bakalářská práce

TĚLESNÉ SLOŽENÍ U TANEČNÍKŮ NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE

The body composition in dancers based on bioelectrical impedance method
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na tělesné složení taneční skupiny TK Jehlan Mohelnice měřené pomocí metody multi-frekvenční bioelektrické impedance prostřednictvím přístrojů InBody 720 a Tanita BC-418. Sledovaný soubor tvořilo patnáct probandů, 8 žen a 7 mužů, u kterých byly sledovány vybrané somatické parametry tělesného složení, jež byly analyzovány a porovnávány s doporučenými hodnotami. Z výsledků …více
Abstract:
This thesis is focused on the physical composition of the dance group TK Jehlan Mohelnice by using the method of through instruments InBody 720 a Tanita BC-418. Watched file consisted of fifteen people, 8 women and 7 men, which were monitored by the selected physical parameters of the somatic composition, which were analyzed and compared with the recommended values. The results showed that the file …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2012
Zveřejnit od: 10. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINAŘOVÁ, Monika. TĚLESNÉ SLOŽENÍ U TANEČNÍKŮ NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 9. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses t72c9l t72c9l/2
25. 9. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 9. 2012
Marklová, E.
26. 9. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.