Theses 

Etické aspekty bankového podnikania – Petra Gútová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Petra Gútová

Bachelor's thesis

Etické aspekty bankového podnikania

Ethical Aspect of Banking Business

Abstract: Bachelor thesis deals with the ethical aspects of banking business. The work is divided into three chapters. The first chapter is divided into seven sub-chapters, consisting of several parts. The first chapter defines the basic concepts of the bank, business banking, corporate social responsibility, ethics, code of ethics, ethical and social audit, ethics ombudsman. The last part of this chapter consists legislation in the banking business. The second chapter consists of analysis of ethical issues in the banking business in VUB and OTP Bank. Another part of the second chapter are the basic facts about the Ombudsman's work. The last chapter titled suggestions and recommendations includes evaluating the ethical aspects of banking business and the subsequent possibility of improving ethical conduct in the banking business.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou etických aspektov bankového podnikania. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je rozčlenená na sedem podkapitol, skladajúcich sa z viacerých častí. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy banka, bankové podnikanie, spoločensky zodpovedné podnikanie, etika, etický kódex, etický a sociálny audit, ombudsman pre etiku. Poslednú časť tejto kapitoly tvorí legislatíva v oblasti bankového podnikania. Druhú kapitolu tvoria analýzy etických aspektov v bankovom podnikaní vo VÚB banke a OTP banke. Ďalšou časťou druhej kapitoly tvoria základné fakty o činnosti ombudsmana. Posledná kapitola s názvom návrhy a odporúčania obsahuje zhodnotenie etických aspektov v bankovom podnikaní a následné možnosti zvyšovania etického správania v bankovom podnikaní.

Keywords: etika, etický kódex, zodpovedné podnikanie, ombudsman ethics, code of ethics, responsible business, ombudsman

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Reader: Ing. Viera Šukalová, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 07:17, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz