Theses 

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače – Tomáš Cink

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Cink

Bachelor's thesis

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače

Optimizing web pages for search engines

Abstract: Práce se zabývá optimalizací internetových stránek jakožto klíčového prvku při snaze o úspěch a zviditelnění se v prostředí internetu. Celý text zohledňuje dynamický vývoj tohoto odvětví a snaží se o předložení aktuálních poznatků aplikovatelných za použití dostupných nástrojů. První část textu se věnuje historickému vývoji vyhledávačů. Jádro práce se zaměřuje na optimalizaci obecně a následně se podrobněji věnuje jejím třem hlavním částem, tedy on-page optimalizaci, off-page optimalizaci a black-hat seo praktikám hodnoceným vyhledávači jako pokusy o ovlivnění vyhledávání. Poslední část textu obsahuje praktický příklad optimalizace internetových stránek. Důraz je kladen na analýzu chyb, které se na stránce vyskytovaly před samotnou optimalizací, popis použitých metod on-page a off-page optimalizace a zhodnocení dosažených výsledků.

Abstract: The thesis deals with an issue of optimization of web pages as the main factor of success and visibility on the Internet. The paper takes into account the dynamic development of this sector and seeks to present current applicable knowledge of it. First part of the paper focuses on the history of the Internet search and search engines. Second part of the paper deals with optimization in general and then discusses its three main parts, namely on-page optimization, off-page optimization, and finally black-hat seo practices, in detail. The last part of the text contains a practical example of websites optimization. In this section, emphasis is placed on analysis of errors that occurred on websites prior to the optimization, a description of the on-page and off-page optimization methods used and evaluation of achieved results.

Keywords: optimalizace stránek webových, seo, optimalizace stránek, optimalizace vyhledávače

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Agáta Bodnárová
  • Reader: Pavel Janečka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 20:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz