Mgr. Monika Dršková

Bakalářská práce

Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012)

Changes in distribution of invasive plant species along the Svratka and Svitava rivers (1998–2012)
Anotace:
Říční nivy díky své dynamice, disturbancím a velkému ovlivnění člověkem představují ideální prostředí pro rostlinné invaze. Cílem práce bylo nově zmapovat výskyt vybraných nepůvodních druhů v nivách řek Svratky a Svitavy v návaznosti na diplomovou práci Mgr. Tomáše Vymyslického (2001), který provedl toto mapování v letech 1998–2000 podle standardizované metodiky. Terénní výzkum probíhal po délce celého …více
Abstract:
Riparian zones represent ideal environment for plant invasions due to their high dynamics, disturbances and human impact. The objective of this study was to remap the occurrence of selected alien species in riparian zones of the Svratka and Svitava rivers, which were first mapped in the diploma thesis by Mgr. Tomáš Vymyslický (2001), who has performed this work in 1998–2000 using a standardised methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta