Bc. Eva Cupáková

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty financování zařízení sociální péče

Law and Economic Aspects of Social Welfare Institution Financing
Anotace:
Tato práce se zabývá jedním z nejaktuálnějších „problémů“ naší doby, kterým je demografické stárnutí. Zabývá se jak jeho příčinami, tak dopady tohoto fenoménu a to především do oblasti financování oblasti sociálních věcí. Touto prací představuji legislativní základy sociální politiky našeho státu v oblasti péče o staré občany, vývoji v této oblasti a současný stav, především formou komparace let 2007 …více
Abstract:
The submitted thesis is concerning with one of the most actual matter of our times, which is demographical ageing. It occupies with its causes and focuses on impacts of this phenomenon, primarily in the funding of the social area. In the thesis I introduce the legislative foundations of the social policy of our country in the area of elderly care, development of this area, its current situation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta