Michaela Daňková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Příležitosti a bariéry realizace komunitní práce v kontextu sociálního vyloučení

Anotace:
Absolventská práce je zaměřena na příležitosti a bariéry realizace komunitní práce v kontextu sociálního vyloučení. V teoretické části bude vysvětlena problematika sociálního vyloučení, nástin možných řešení sociálního vyloučení a komunitní práce. Výzkumná část bude věnována subjektivnímu postoji komunitních pracovníků. Cílem mé práce je tedy zjistit, jak je komunitními pracovníky nahlíženo na úspěšnost …více
Abstract:
The graduation thesis is focused on opportunities and barriers to the implementation of community work in the context of social exclusion. The theoretical part will explain the issues of social exclusion, an outline of possible solutions to social exclusion and community work. The research part will be devoted to the subjective attitude of community workers. The aim of my work is to find out how community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Jan Mochťák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc