Bc. Veronika SIUDOVÁ

Master's thesis

Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice

Palliative care in home hospices and hospitals in the Czech republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Cílem diplomové práce je objasnit, jak funguje proces koordinace paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Výzkumná část je zpracovávaná prostřednictvím kvalitativního výzkumu ve vybraných organizacích. Metodou získávání dat je polostrukturovaný rozhovor. Cílem výzkumné …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of Palliative care in-home hospices and hospitals in the Czech Republic. The aim of the diploma thesis is to clarify how the process of coordination of palliative care in-home hospices and hospitals in the Czech Republic works. The research part is processed through qualitative research in selected organizations. The method of data acquisition is a semi-structured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIUDOVÁ, Veronika. Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií