Dalibor SLOVÁK

Bakalářská práce

Protokol MIDI a jeho implementace v prostředí programu Cubase SX\nl{} s využitím přídavných VST instrumentů

Protocol MIDI a its implementation in Cubase SX software with using additional VST instruments
Anotace:
Tato diplomová práce ve své první části popisuje MIDI, všechny jeho součásti a rozšíření. Druhá část je zaměřena na použití MIDI protokolu v programovém prostředí Cubase SX 2 a také nasazení VST instrumentů jako plug-in součástí tohoto prostředí. Je kladen důraz na srozumitelnost a věcnost informací se zaměřením na popis principu jednotlivých druhů MIDI zpráv a jejich použití a implementace. Tato práce …více
Abstract:
First part of this dissertation is describing all parts and enlargement of MIDI. Second part is focusing to using of MIDI protocol in Cubase SX 2 software and fitting VST instruments as plug-in parts to this software. The goal is to lay emphasis on comprehensibility and real information about describe of principles of MIDI communication, their using and implementation. This dissertation will be served …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
Zveřejnit od: 16. 6. 2006
Identifikátor: 4567

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁK, Dalibor. Protokol MIDI a jeho implementace v prostředí programu Cubase SX\nl{} s využitím přídavných VST instrumentů. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.