Palyza Palyza

Bachelor's thesis

Obecní policie, jako orgán v systému veřejné správy, její charakteristika a komparace s činností Policie České republiky

Municipal police as a body in the public administration system, its characteristics and comparison with the Police of the Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce zaměřuje pozornost na právní postavení a působnost obecní policie v České republice. Obsahem práce je výklad některých pojmů, deskripce historického vývoje obecní policie na území České republiky. Popisuje postavení obecní policie v rámci ozbrojených bezpečnostních sborů, ve veřejné správě jako orgánu obce a nabízí výklad povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii, včetně …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the legal status and powers of municipal police in the Czech Republic. The content of the work is an explanation of some terms, a description of the historical development of municipal police in the Czech Republic. It describes the position of the municipal police within the armed security forces, in public administration as a municipal body and the interpretation of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jozeb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedúci: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě