Theses 

Zákon o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon v souhrnu pohledů na postavení a úlohu správce konkursní podstaty a insolvenční správce – Ing. Ludmila Štěpková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ludmila Štěpková

Diplomová práce

Zákon o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon v souhrnu pohledů na postavení a úlohu správce konkursní podstaty a insolvenční správce

The Act of Bankruptcy and Composition and the Act of Insolvency in the summary of the aspects for the bankruptcy trustee's position and funkction and for the insolvency trustee

Anotace: Diplomová práce byla vypracována s cílem porovnání vzájemného postavení, práv a povinností, ale i celkové úlohy správce konkursní podstaty v konkursních a vyrovnacích řízeních a jeho nově koncipované postavení v insolvenčním řízení (specificky pak upravení postavení insolvenčního správce v zákoně o insolvenčních správcích). Současně je rozsáhlá část práce zaměřena na postavení správce v rámci Evropské unie.

Abstract: The aim of this thesis was working up the comparing of the mutual position, discretions and duties but also the trustee's general work in bankruptcy and composition proceedings and his newconceived position in the insolvency proceeding (specifically the adapting of the insolvency trustee's position in the law about insolvency trustees). All at once the large part of the thesis is aimed for the trustee's position in terms of European Union.

Klíčová slova: úpadek, dlužník, věřitel, předlužení, likvidace, konkurs, vyrovnání, přistoupení k řízení, správce, seznam správců, odměna (správce), součinnost, pohledávka, soupis, oddělené uspokojení, insolvenční řízení, insolvenční správce, insolvenční soud, insolvenční návrh, incidenční spor, zajištěný věřitel, insolvenční rejstřík, reorganizace, oddlužení, insolvency, debtor, creditor, heavy indebtedness, liquidation, bankruptcy, composition, accession to proceeding, trustee, listing of trustees, (trustee's) remuneration, cooperation, claim, listing, separate satisfaction, insolvency proceeding, insolvency trustee, insolvency court, insolvency petition, adversary dispute, secured creditor, insolvency register, reorganization, discharge from debts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jan Šesták
  • Oponent: Ing. Erich Deutsch

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz