Mgr. Markéta Polášková

Bakalářská práce

Proces oddlužení v České republice

Process of discharge from debts in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou oddlužení fyzických osob. Práce obsahuje popis průběhu oddlužení s důrazem na analýzu požadované míry uspokojení věřitele, jakožto nezbytného předpokladu pro splnění oddlužení. V práci je rovněž zohledněna úprava účinná od 1. 6. 2019, což se projevuje jak v teoretické části práce, tak v části věnované modelovým případům, které jsou řešeny z pohledu účinné právní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issues of discharge from debts of natural persons. The thesis includes a description of the course of a discharge from debts with emphasis on the analysis of the required extent of satisfaction of creditor as an essential precondition for a successful discharge of debts. Legislation coming into force on the 1 st June 2019 is also taken into consideration, what expresses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance