Jan Maxa

Diplomová práce

Analýha a komparace inflace v ČR a SRN

Inflation analysis and its comparison in the Czech Republic and Germany
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S …více
Abstract:
The aim of this paper is to analyse and compare inflation and its dynamics between two countries -- the Czech Republic and Germany -- applying a special kind of econometric models. The first part of this paper is dedicated to economic theory of inflation -- fundamental terms, measuring methods and its targeting. The monetary policy in the Czech Republic and Germany is also shortly introduced. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Roman Hušek
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33404