Alexandra Vassová

Bachelor's thesis

Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů

The use of software products for controlling enterprise processes
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému používaného vo vybranej účtovníckej firme Renmax s.r.o. Cieľom je zhodnotiť súčasný systém ktorý firma používa na spracovanie účtovníctva a navrhnúť lepšiu možnosť alebo modifikáciu súčastného systému. Nový systém musí spĺňať všetky kritériá a požiadavky stanovené spoločnosťou s cieľom pomôcť spoločnosti dosiahnuť ich budúce ciele. Vďaka …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis and evaluation of current information system in the chosen accounting company Renmax s.r.o. The aim is to evaluate the current system used in the firm and suggest a change or appropriate modification of the system. The new system must meet all the criteria and requirements stated by the company in order to help the company to achieve its future goals …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Reader: Ing. David Duranti

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta