Romana REPÁČOVÁ

Diplomová práce

Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe - záměr a skutečnost

Introducing the concept of gender into educational practice - the intention and reality
Anotace:
Dlouhá léta probíhá výzkum zaměřený na otázky spojené s nerovnocenným postavením žen ve společnosti a na možné změny v jejich sociálním postavení žen ve společnosti. Jedním z projektů, který se snaží poukázat na genderové stereotypy a chce zrovnoprávnit postavení žen a mužů, se nazývá ?Gender ve škole? neboli ?Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe?. Ve své diplomové práci se věnuji projektu …více
Abstract:
The research concentrated on unequal women status in our society has been taking place many years. One of them which wants to show gender stereotypes and to give equal rights is called ?Gender at school? or ?Introducing the concept of gender into educational practice?. In my thesis I am describing the project ?Gender at school?. I am trying to explain the intention and the reality of this project. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alice Strnadlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REPÁČOVÁ, Romana. Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe - záměr a skutečnost. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta