Bc. Eva Viděčanová

Bakalářská práce

Stavební úvěr v rámci stavebního spoření versus hypoteční úvěr

Build credit in terms of build saving vs. mortgage credit
Anotace:
V první a druhé části práce jsou vymezena základní pravidla pro fungování stavební spoření, jeho průběh, zákonnou úpravu, smlouvu o stavebním spoření se všemi podmínkami a hypotéční úvěr, jeho účelovost, doba splatnosti, úroková sazba atd. Cílem této části je teoretické pojednání o problematice. Třetí část řeší problematiku kombinace těchto produktů. Ve čtvrté a páté části je na praktických příkladech …více
Abstract:
The first and second parts of this work focus on the basic rules for building societies savings accounts, their course, legal regulations, contracts with building societies including all the terms and conditions and mortgage, its practicality, maturity, interest rate etc. The aim of these parts is to deal with the issues theoretically. The thrid part concentrates on the issue of combining these two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní