Bc. Eva Viděčanová

Bachelor's thesis

Stavební úvěr v rámci stavebního spoření versus hypoteční úvěr

Build credit in terms of build saving vs. mortgage credit
Abstract:
V první a druhé části práce jsou vymezena základní pravidla pro fungování stavební spoření, jeho průběh, zákonnou úpravu, smlouvu o stavebním spoření se všemi podmínkami a hypotéční úvěr, jeho účelovost, doba splatnosti, úroková sazba atd. Cílem této části je teoretické pojednání o problematice. Třetí část řeší problematiku kombinace těchto produktů. Ve čtvrté a páté části je na praktických příkladech …more
Abstract:
The first and second parts of this work focus on the basic rules for building societies savings accounts, their course, legal regulations, contracts with building societies including all the terms and conditions and mortgage, its practicality, maturity, interest rate etc. The aim of these parts is to deal with the issues theoretically. The thrid part concentrates on the issue of combining these two …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní