Bc. Andrea SMETÁKOVÁ

Master's thesis

Odsun německé menšiny z Prachaticka po druhé světové válce

The Deportation of a German minority from the Prachatice Region after the World War II
Abstract:
Téma diplomové práce je odsun německé menšiny z Československa po druhé světové válce z Prachatického okresu. Práce se zabývá okresem na počátku roku 1945, kdy lidé očekávali brzký konec války. S tím také souvisela otázka týkající se německé menšiny, jež byla v pohraničí početně zastoupena, a v některých oblastech tvořila většinu. Dále jsou zde rozebrány osoby, jež byly vyňaty z odsunu, a to z toho …more
Abstract:
The theme of this thesis is The Departure of the German minority from Czechoslovakia after the World War II. from Prachatice region. The work is dealing with the region at the beginning of 1945, when people expected an early end of the war. With this topic was also related the question about the German minority, which was numerically represented in the border regions, and in some areas they formed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMETÁKOVÁ, Andrea. Odsun německé menšiny z Prachaticka po druhé světové válce. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/