Ing. Ondřej Truxa

Diplomová práce

Vrtulníková letecká doprava v ČR se zaměřením na leteckou záchrannou službu

Helicopter transportation in the Czech Republic specializing in the helicopter emergency service
Anotace:
Jako hlavní cíl této diplomové práce jsem si stanovil zdokumentování stavu LZS v ČR a to i v návaznosti na nově zaváděný předpis JAR OPS-3, popsal jsem detailně funkčnost celého systému LZS a na základě statistických dat nestátních provozovatelů LZS jsem prognosticky stanovil průběh možného rozvoje LZS v letech 2008-2012. Následně pro zajištění těchto prognóz jsem navrhl taková opatření, která by měla …více
Abstract:
In this thesis, I have decided to document the current situation of the helicopter emergency service in the Czech Republic. I have also compared the current situation with the regulation JAR OPS-3 that is being implemented. I have described the functionality of the system of the helicopter emergency service and I have postulated a forecasting model of the possible future development of the helicopter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Truxa, Ondřej. Vrtulníková letecká doprava v ČR se zaměřením na leteckou záchrannou službu. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera