Bc. Markéta Peřestá

Diplomová práce

Obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z ČSR v českých učebnicích dějepisu (1945–2015)

The Reflection of the Decrees of the President of the Republic and Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Czech History Textbooks (1945–2015)
Anotace:
Práce analyzuje obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z Československé republiky v českých učebnicích dějepisu v letech 1945 až 2015. Snahou práce je ukázat nakolik se v učebnicích promítá společenská a politická situace na sledovaných tématech.
Abstract:
This master thesis analyses the image of the Decrees of the President of the Republic and Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Czech history textbooks between years 1945 and 2015. The thesis tries to show how social and political situation is reflected on monitored topics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta