Bc. Petr Danihel

Diplomová práce

Metodologie implementace zásad etického podnikání do firemní kultury

Implementation Methodology of The Ethical Business Principles into The Corporate Culture
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika etického podnikání a následná implementace do firemní kultury. Při zpracování tématu jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o vnitřních procesech v dané organizaci a jejich promítnutí do firemní kultury. Na základě posouzení získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými podklady, je cílem diplomové práce navrhnout …více
Abstract:
This diploma thesis describes implementation of ethical business principles into the corporate culture. All available information about the internal processes of an organization and their reflection in the corporate culture are collected and analyzed. These facts are confronted with theoretical known basis. The main target of this thesis is to propose appropriate measures to improve procedures made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní