PhDr. Petr JUREK

Doctoral thesis

Oligarchizace, personalizace a prezidencializace v soudobých demokraciích. Kritická reflexe konceptů a analýza českého případu

Oligarchization, personalization and presidentialization in contemporary democracies. Critical reflection of concepts and analysis of the Czech case
Anotácia:
Tématem této disertační práce je personalizace politiky a prezidencializace politických systémů. Předmětem zájmu obou konceptů je měnící se význam politických aktérů kolektivního a individuálního typu, konkrétně narůstající vliv aktérů individuálního typu na úkor aktérů kolektivních. Cílem této práce je kriticky posoudit roli politického stranictví v konceptech personalizace politiky a prezidencializace …viac
Abstract:
The dissertation thesis deals with the personalization and presidentialization of political systems. Both concepts focus on the changing importance of political actors being of collective and individual character, and in particular on the rising influence of individual actors to the prejudice of collective actors. The aim of this thesis is to provide a critical assessment of the role of political partisanship …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUREK, Petr. Oligarchizace, personalizace a prezidencializace v soudobých demokraciích. Kritická reflexe konceptů a analýza českého případu . Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/