PhDr. Petr JUREK

Doctoral thesis

Oligarchizace, personalizace a prezidencializace v soudobých demokraciích. Kritická reflexe konceptů a analýza českého případu

Oligarchization, personalization and presidentialization in contemporary democracies. Critical reflection of concepts and analysis of the Czech case
Abstract:
Tématem této disertační práce je personalizace politiky a prezidencializace politických systémů. Předmětem zájmu obou konceptů je měnící se význam politických aktérů kolektivního a individuálního typu, konkrétně narůstající vliv aktérů individuálního typu na úkor aktérů kolektivních. Cílem této práce je kriticky posoudit roli politického stranictví v konceptech personalizace politiky a prezidencializace …more
Abstract:
The dissertation thesis deals with the personalization and presidentialization of political systems. Both concepts focus on the changing importance of political actors being of collective and individual character, and in particular on the rising influence of individual actors to the prejudice of collective actors. The aim of this thesis is to provide a critical assessment of the role of political partisanship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JUREK, Petr. Oligarchizace, personalizace a prezidencializace v soudobých demokraciích. Kritická reflexe konceptů a analýza českého případu . Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/