Bc. Daria Abashkova

Bakalářská práce

Marketingová a komunikační strategie kulturní instituce

Marketing and communication strategies of cultural institution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem fungování kulturních institucí a rozborem jejich komunikace s návštěvníkem. Cílem dané práce je vytvoření marketingové a komunikační strategie pro uměleckou galerii. Hlavní část se skládá z obecné a aplikační části. Obecná část vymezuje téma práce, popisuje všechny dostupné poznatky týkající se problému. V rámci aplikační části je provedena analýza kulturního prostředí …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the functioning of cultural institutions and the analysis of their communication with the visitor. The aim of the project is to create a marketing and communication strategy for the art gallery. The main part consists of generic and application section. The general section defines the theme of the work, describes all of the available evidence on the issue. In practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní