Bc. Tomáš Hrmo

Diplomová práce

Nominální směnný kurz a swapy úvěrového selhání

Nominal Exchange Rate and Sovereign Credit Default Swaps
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the relation between the USD/EUR nominal exchange rate and the price of sovereign CDS contracts in eleven selected countries of the Eurozone. We understand the exchange rate as a comprehensive indicator of external economic stability and the price of sovereign CDS contracts is an indicator of internal debt stability. We investigate the existence of a long-term equilibrium …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je ověřit vzájemný vztah mezi nominálním směnným kurzem USD/EUR a cenami CDS kontraktů na vládní dluhopisy jedenácti vybraných zemí Eurozóny, přičemž směnný kurz chápeme jako komplexní indikátor ekonomické stability vůči vnějšímu ekonomickému prostředí a ceny CDS kontraktů na vládní dluhopisy rozumíme jako ukazatel vnitřní dluhové stability. V práci zkoumáme existenci dlouhodobého …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii