Theses 

Mezinárodní management konfliktů, Spojené státy americké a Severní Irsko: Determinanty úspěchu mediace George J. Mitchella v severoirských mírových jednáních 1996-1998 – Mgr. Hynek MELICHAR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hynek MELICHAR

Disertační práce

Mezinárodní management konfliktů, Spojené státy americké a Severní Irsko: Determinanty úspěchu mediace George J. Mitchella v severoirských mírových jednáních 1996-1998

International Conflict Management, the United States and Northern Ireland: Determinants of George J. Mitchell's successful mediation in Northern Ireland multi-party talks, 1996-1998 This Ph.D. dissertation is a contribution to the scientific debate about international mediation, which is the most frequently used form of non-violent third party intervention in all types of conflicts. Specifically, on the basis of a qualitative case study, it analyses the determinants of former U. S. Senator George Mitchell's successul mediation effort in Northern Ireland multi-party talks (19961998). These lengthy and complicated negotiations eventually culminated in the signing of the so-called Good Friday Agreement in 1998, which ended three decades of ethno-nationalist violence in this British province and transformed the conflict to the political level. The research goal of this thesis is to identify the factors which determined the success of U. S. mediation in the Northern Irish peace process.

Anotace: Disertační práce je příspěvkem do odborné debaty o problematice mezinárodní mediace, která je vůbec nejvyužívanější metodou nenásilné intervence do řešení všech forem konfliktů. Konkrétně na základě kvalitativní případové studie analyzuje determinanty úspěchu mediace bývalého amerického senátora George J. Mitchella v mírových jednáních hlavních politických stran v Severním Irsku (1996-1998). Tato vleklá a komplikovaná jednání nakonec vedla k podpisu tzv. Velkopáteční dohody v roce 1998, která ukončila tři desetiletí trvající etno-nacionalistické násilí v této britské provincii a transformovala konflikt na politickou úroveň. Výzkumným záměrem práce je zjistit, které faktory determinovaly úspěšnost americké mediace v severoirském mírovém procesu.

Abstract: This Ph.D. dissertation is a contribution to the scientific debate about international mediation, which is the most frequently used form of non-violent third party intervention in all types of conflicts. Specifically, on the basis of a qualitative case study, it analyses the determinants of former U. S. Senator George Mitchell's successul mediation effort in Northern Ireland multi-party talks (19961998). These lengthy and complicated negotiations eventually culminated in the signing of the so-called Good Friday Agreement in 1998, which ended three decades of ethno-nationalist violence in this British province and transformed the conflict to the political level. The research goal of this thesis is to identify the factors which determined the success of U. S. mediation in the Northern Irish peace process.

Klíčová slova: Severní Irsko, mezinárodní mediace, Spojené státy americké, George J. Mitchell, řešení konfliktů, mírový proces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220075 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MELICHAR, Hynek. Mezinárodní management konfliktů, Spojené státy americké a Severní Irsko: Determinanty úspěchu mediace George J. Mitchella v severoirských mírových jednáních 1996-1998. Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz