Theses 

Trh práce hl. m. Prahy a zvolené rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – Stanislava Vondrová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Stanislava Vondrová

Bachelor's thesis

Trh práce hl. m. Prahy a zvolené rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Labour Market in Prague and Selected Retraining as a Tool of the Active Employment Policy

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá významem zvolených rekvalifikací jako jedním z programů při uplatňování uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání na trhu práce hlavního města Prahy. Přibližuje základní pojmy jako aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, trh práce a současnou legislativu. Objasňuje organizační strukturu Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu, rozdíly mezi městskými částmi, přibližuje nejvýznamnější zaměstnavatele pražského trhu práce. Za použití sekundární analýzy práce mapuje rekvalifikace v průběhu několika let, hodnotí jejich vliv na uplatnění klientů na trhu práce. Vysvětluje práci s klientem v rámci poradenských činností. Práce je zaměřena na zhodnocení významu rekvalifikačních programů, zejména zvolených rekvalifikací jako nástroje dalšího vzdělávání pro současný trh práce. Součástí je i doporučení pro budoucí praxi. Pro názornost a pochopení problematiky je práce doplněna obrázky, grafy, tabulkami a přílohami.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is to describe how selected retraining supports the employability of jobseekers and persons interested in in a job on the labour market in Prague. This thesis initially describes basic terms and concepts like active and passive employment policy, labour market and also describes applicable legislation. It further describes the organisational structure of the Regional Branch of the Labour Office in Prague and describes disparities in the level of unemployment rate in different districts of Prague. Further are also mentioned the most important employers on the labour market in Prague. Using the method of secondary analysis this thesis is assessing the impact of realized retraining on employability of clients on the labour market in Prague. This thesis aims to describe the significance of retraining programs (primarily selected retraining) during the process of further education. This thesis also includes recommendations for future practise and for better understanding are also included pictures, graphics, tables and other supplements.

Keywords: rekvalifikace, poradenství, úřad práce, trh práce, Praha, nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, uchazeč/zájemce o zaměstnání retraining, advice, labour office, labour market, Prague, unemployment, active employment policy, job seeker/person interested in a job

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Reader: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 09:49, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz