Bc. Alena Straková

Bachelor's thesis

Trest odnětí svobody, podmínky pro jeho uložení a jeho výkon

Confinement, Conditions for its Imposititon and its Execution
Abstract:
Ve své bakalářské práci se věnuji postavení trestu odnětí svobody v systému trestů, možnostem jeho ukládání a jeho samotného výkonu. Úvodní kapitola obsahuje rozebrání trestů z hlediska hmotněprávního a ústavněprávního. Je zde vymezen pojem trestu a dále druhy trestů, které zná český trestní zákoník a zásady pro jejich ukládání. V následující kapitole se zaměřuji na trest odnětí svobody a podmínky …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the role of imprisonment within the law system, its possibilities of stotiny and ist performace. Introductory chapter includes analyses of imprisonment from the financial and constitutional point of view. It introduces terms and types of various sentences of which the Czech criminal book of law includes. It also mentions the terms of its storage.¨ The following chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Reader: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta