Roman Šimr

Bakalářská práce

Marketingová komunikace profesionálního sportovního klubu  v online prostředí

Marketing Communication of a Professional Sports Club in Online Environment
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá základním vymezením obecného marketingu s důrazem na marketing ve sportovním prostředí. Práce vysvětluje základní marketingové pojmy a pojmy spojené s prostředím internetu. Praktická část následně analyzuje vybraný sportovní klub z hlediska jeho působení v online prostředí. Definuje použité nástoje, způsoby užití a provádí různá měření pomocí dostupných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the basic definition of general marketing with a greater emphasis on the marketing of the sporting environment. The thesis explains basic marketing concepts and concepts related to the Internet environment. The practical part analyzes the selected sports club in terms of their activities in the online environment. It defines used tools, usage patterns, and various measurements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní