Sergey Davidyan

Master's thesis

Comparison of Management Accounting and Controlling in English-speaking and German-speaking countries

Porovnání manažerského účetnictví a controllingu v anglicky mluvících a německy mluvících zemích
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat rozdíly a podobnosti controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Pozornost je věnována ekonomickému zázemí spolu s společenskými podmínkami, které způsobily vznik controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Důležitým úkolem je také zjistit, jak a do jaké míry jsou rozdíly …more
Abstract:
The main goal of this diploma work is to analyze the differences and the similarities of controlling and management accounting frameworks in German-speaking and English-speaking countries. The attention is devoted to the economic background along with social premises that caused the emergence of controlling and management accounting in German-speaking and English-speaking countries. The essential task …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 12. 2014
  • Supervisor: Jaroslav Wagner
  • Reader: Bohumil Král

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58068