Theses 

3D tisk jako umění – Bc. Pavel Směřička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Bc. Pavel Směřička

Master's thesis

3D tisk jako umění

3D print as Art

Anotácia: Magisterská diplomová práce se soustředí na pionýry 3D tištěného umění, které sleduje s ohledem na technologické (softwarové i hardwarové) a historické aspekty. Mapuje první 3D tištěné skulptury, stejně tak jejich pronikání do výstavního prostoru. Má za úkol zjistit, jakým způsobem umělci 3D tiskárny využívají. Cílem práce je artikulovat hlavní znaky 3D tisku jako umění, případně formulovat hlavní žánry umění 3D tisku například 3D print jako skulptura, jako intermedium, jako performance a podobně).

Abstract: The diploma thesis focuses on the pioneers of 3D printed art that follows with regard to technological (software and hardware) and historical aspects. Maps the first 3D printed sculpture, as well as their penetration into the exhibition space. Its task is to explore how artists use 3D printers. The aim is to articulate the main features of 3D print as art, or formulate the main genres of 3D printed art such as 3D print as sculpture, as intermedium, such as performance, etc.).

Kľúčové slová: 3D tisk, umění, socha, skulptura, nová média, 3D skener, stereolitografie, SLA, FDM, SLS, 3DP, MJM, PolyJet, RepRap, 3D print, art, sculpture, new media, 3D scanner, stereolitography

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 22:06, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz