Theses 

Hodnocení image vybrané společnosti – Bc. Radka Bišická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Radka Bišická

Diplomová práce

Hodnocení image vybrané společnosti

Evaluation of corporate image of the chosen company

Anotace: Abstrakt Tématem diplomové práce je hodnocení image vybrané firmy. V teoretické části bude věnována pozornost důležitým termínům firemní identity a nastínění širších souvislostí s firemní kulturou, komunikací a v neposlední řadě tvorbou firemní image. V praktické části půjde o analýzu uplatňovaných nástrojů firemní identity ve společnosti Maxis,a.s., o posouzení a vyhodnocení výstupů z šetření a vyvození návrhů a doporučení pro zlepšení stávající úrovně image, identity, kultury a komunikace akciové společnosti Maxis.

Abstract: Abstract This diploma thesis evaluates corporate image of a chosen company. The theoretical part deals with important terms of a company identity and outlines wider links with company culture, communication and creation of a company image. The practical part concentrates on analysis of the enforced identity instruments in Maxis company, evaluates the survey results, suggests recommendations for improving current company image, identity, culture and communication of maxis company.

Klíčová slova: Firemní identita, firemní komunikace, firemní design, firemní kultura, image. corporate identity, company communication, corporate design, company culture, image.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz