Bc. Lucie Zábranská

Diplomová práce

Inovace corporate identity vybraného podniku pomocí moderních nástrojů IMK

Innovation of the corporate identity of a selected business using modern IMC tools
Anotace:
Hlavním cílem práce je vytvoření komplexního corporate identity pomocí moder-ních nástrojů IMK, které směřuje k inovaci nástrojů ve firmě. V rámci rozboru firemní identity se práce zaměřuje na všechny její části – corporate identity, cor-porate image, corporate culture a corporate design. Z hlediska moderních nástro-jů jsou zmiňovány zejména: sociální sítě, mobilní marketing, blogy, virální a WOM marketing …více
Abstract:
The main object ot his thesis is creation of complex corporate identity with help of modern tools IMC that leads to innovation of tools in the company. In frame of analysis of company´s identity, the thesis aims at all its parts – corporate idenity, corporate image, corporate culture and corporate design. From the point of view of modern tools, the thesis metions mainly: social networks, mobile marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní