Vitalii Travianko

Bakalářská práce

Centrální banka a měnová politika

Central bank and its monetary policy
Abstract:
Theoretical principles of monetary policy, its aims and instruments, are defined in Bachelor’s thesis. The main theories serving as the bases for monetary and credit policy of the Central Banks are examined. Kinds and instruments of the monetary policy of Central Banks are determined. The current monetary regulation methods of Ukrainian Central Bank are analyzed.
Abstract:
V bakalářské práci jsou popsané teoretické základy měnové politiky, její cíle a nástroje. Jsou prozkoumané základní teorie, které jsou podporou měnové politiky centrálních bank. Jsou určené druhy a nástroje měnové politiky centrálních bank. Jsou rozebrané metody měnové kontroly Národní banky Ukrajiny v moderních podmínkách.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Olena Borodina, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Karásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management