Bc. Jiří Vrbas

Bakalářská práce

The Gay Revolution and the Pink Flamingos

The Gay Revolution and the Pink Flamingos
Anotace:
Tato práce analyzuje rané filmy Johna Waterse v kontextu Stonewallských nepokojů a rodícího se hnutí za gay práva. Watersova díla jsou obecně známa svým potenciálem šokovat. Tato práce tvrdí, že Watersovy filmy jsou nejen šokující, ale že se v nich zároveň odráží způsob, jakým se vyvíjelo hnutí za gay práva. Jejím cílem je přiblížit historický vývoj v chápánní homosexuality, popsat, jak byla zobrazována …více
Abstract:
This thesis analyses John Waters' early films in the context of the Stonewall Riots and the emerging gay rights movement. While John Waters' work is generally known for its shock value, the thesis will argue that apart from being merely shocking, his films reflect how the gay rights movement was gaining strength. The aim is to provide the historical background of understanding homosexuality, its treatment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Mgr. Eva Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta