Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský

Diplomová práce

Hodnotová orientace a osobní pohoda (SWB) v kultuře konzumu

Value priorities and subjective well-being in the consumer society
Anotace:
Výzkum si klade za cíl prověřit vzájemné vztahy mezi subjektivní důležitostí přisuzovanou jednotlivým hodnotám, materialismem, autonomií a osobní pohodou v konzumní společnosti. Výzkumný soubor tvoří 178 osob, z toho 155 studentů z oborů právo (N= 95; 50% žen) a psychologie (N = 60; 52% žen) a 23 členů Hnutí Hare Kršna (39 % žen). K získání dat byly použity následující metody: Portrait value questionnaire …více
Abstract:
The purpose of the study is to describe the relationships between priorities in values, materialism, autonomy and subjective well-being. The study sample consists of 178 respondents, 95 of whom study law (50% women), 60 of whom study psychology (51% women) 23 of whom are members of the Hare Krishna movement (39% women). Data was collated using the following methods: the Portrait Value Questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie