Petra Zemanová

Bakalářská práce

Role průmyslových a technických památek pro kulturní turismus

Role of Technical and Industrial Cultural Monuments for Cultural Tourism
Anotace:
Technické a průmyslové památky jsou kulturním dědictvím České republiky, které mají velký potenciál využití pro kulturní turismus. Hrají také důležité role pro cestovní ruch i pro život lidských jedinců. Těmito rolemi se podrobněji věnuji v mé práci. Potenciál těchto památek nespočívá pouze v ekonomickém přínosu. Mohou rovněž pozitivně působit na regionální rozvoj a sociokulturní prostředí. Industriální …více
Abstract:
Technical and industrial cultural monuments are heritage of the Czech Republic, which have great potential use for cultural tourism. They also play an important role in tourism and in the life of people living around them. These roles are discussed in detail in my work. The potential of these sites is not only included in economic benefits. They also have a positive effect on regional development and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Markéta Dianová
  • Oponent: Zdeněk Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39026