Bc. Barbora Seďová

Diplomová práce

Akumulace (sociálního) kapitálu: případová studie KAFARA

Accumulation of (social) capital: case study KAFARA
Anotace:
Správné využití sociálního kapitálu a marketingových nástrojů je v dnešní době u kulturních organizací jednou z nejdůležitějších věcí. Užíváním výše zmíněných hlavní aktéři získávají nové zkušenosti i informace, které se nadále rozšiřují a celý koncept pak správně plní svou funkci. Představené kulturně komunitní centrum Kafara, které v nedávné době vzniklo v brněnské městské části Obřany, je novým …více
Abstract:
Right usage of social capital and marketing tools is one of the most critical aspects for culture organizations nowadays. By use of these aspects the main actors gets new experience and information growing, thus whole concept is filling the function properly. Kafara, community – culture center recently opened in Brno district – Obřany, introduced in this thesis is newly developed project in culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta