Bc. Michaela Marešová

Bakalářská práce

Domácí a ústavní péče o děti s těžkým zdravotním postižením

Home and Istitutional Care for Seriously Disabled Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácí a ústavní péče o děti s těžkým zdravotním postižením. Jejím cílem je charakterizovat specifika domácí a ústavní péče o děti s těžkým zdravotním postižením, a dále zmapovat situaci v rodinách a ústavech, vychovávajících dítě s těžkým zdravotním postižením a vliv tohoto postižení na rodinu. Práce je zpracována ve dvou částech, teoretické a praktické. Teoretická …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with home and institutional care for seriously disabled children. It´s aim is to define specifics of care for these children, to describe situation in families and institutions educating a seriously disabled child, and impact of disability on a family. There are two parts of the thesis theoretical and practical. The theoretical part of bachelor thesis, with help of specialized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marešová, Michaela. Domácí a ústavní péče o děti s těžkým zdravotním postižením. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku