Theses 

Osobnostní kvalifikace pracovníka v sociálních profesích – Andrea HORUTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Andrea HORUTOVÁ

Bakalářská práce

Osobnostní kvalifikace pracovníka v sociálních profesích

Personal qualification of workers in the social professions

Anotace: Práce se zabývá osobnostními předpoklady pracovníka v sociálních službách. Teoretická část charakterizuje osobnost obecně a osobnost sociálního pracovníka. Vysvětluje pojmy předsudek, stereotyp, předpoklad. Dále popisuje formování osobnosti a spolupráci mezi klientem a pracovníkem. Praktická část obsahuje sedm rozhovorů provedených s respondentkami (sociálními pracovnicemi) z různých oblastí sociálních služeb. Dále obsahuje výsledky zapracované do tabulek, které byly vytvořeny pomocí výzkumných otázek, na které respondentky odpovídaly.

Abstract: The work concerus personal presumptions of social workers. Theoretical part characterizes the personality generally and the personality of social workers. It explains terms such as prejudice, stereotype, presumption. Then it describes forming of the personality and cooperation between client and the worker. The practical part contains seven dialogues carried out with respondents (female social workers) from different parts of social services. Next it contains responds on research questions which are objectinely compiled in tables.

Klíčová slova: osobnost, předpoklad, osobnostní předpoklad, předsudek, stereotyp, temperament, schopnost, dovednost, sociální práce, sociální pracovník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2010
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2010
  • Identifikátor: 17746

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Lhotová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HORUTOVÁ, Andrea. Osobnostní kvalifikace pracovníka v sociálních profesích. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz